2017 m. sausio 15 d., sekmadienis

Nedorybių daina

L.S.T. Korp! Neo-Lithuania Orkestas

Kai aktorius Mantas Stonkus muzikiniame šou atliko "Nedorybių dainą", ji tikriausiai tapo geriausiai Lietuvoje žinoma L. S. T. Korp! Neo-Lithuania Orkestro įrašyta daina.

Šelmiškas Algis Modestas
Dainą apie mergelių iš Mančesterio, Klyvlando ir Detroito bei svaigalų vylionėms atsispiriantį jaunuolį sukūrė Algis Modestas (Algirdas Modestavičius). "Nedorybių daina" buvo viena iš Orkestro atliekamų dainų, 1977 metais įrašyta 13 kūrinių albume "Tik Tau vienai".

Algis Modestas buvo vienas iš Lietuvių dainų šventės 1983 metais vykusios Čikagoje organizatorių ir dirigentų, jo lazdele mosavo ir septintojoje Lietuvių šokių šventėje, surengtoje Klyvlande 1984 metais. Na, o vakarais jo Orkestras, kaip pasakojo "Aidų" redaktorius Vytautas Volertas, linksmino niekaip nenusišokančius šventės dalyvius:

"Grupių vadovus pagerbus, leidomės į Clevelando vidurmiesty (down-town'e) esančią Public Auditorium salę. Ją pasiekėm 11:00 val. vakaro. Radom milžinišką halę, prisėtą šimtais stalų, kuriuos buvo apsėdę tūkstančiai žmonių (vietiniai pasakojo, kad ten esama vietos trims tūkstančiams svečių, bet girdėjau, kad susirinkę keliais šimtais daugiau). Šokių muziką grojo Algio Modesto neolituanų orkestras."

Modesto vadovaujamas Orkestras įrašė 7 albumus, koncertuodavo ne tik korporacijos, bet ir Čikagos ir visos JAV lietuvių bendruomenės šventėse. Modestas ne tik vadovavo Orkestrui ir kūrė jo repertuarą, bet taip pat ir grojo akordeonu.

Vinilą "Tik Tau Vienai" kartu įrašė būgnininkas Zigmas Mikužis jr., gitaristas Vytas Paškus bei saksofonistai Paul ir Reimond Barber. Albumo viršelį sukūrė fotografas Kastytis Izokaitis.

Dalinuosi Manto išpopuliarintos dainos originalia versija - žemiau rasite dainos žodžius, tad galėsite traukti drauge su Modestu arba Mantu:
Skaityti toliau »

2016 m. gegužės 11 d., trečiadienis

Korporacijų konventas 2016Balandžio 16 dieną Vilniuje vyko bene svarbiausias tarpkorporacinis renginys Lietuvoje – korp! Tilia organizuotas Korporacijų Konventas 2016, kuris prilyginamas visuotiniam korporacijų susirinkimui. Renginio organizatoriai pakvietė visus kartu aptarti artėjantį Lietuvos šimtmetį, sustiprinti bendradarbiavimą ir, žinoma, – linksmai aptarti dienos darbus su dainomis, pokalbiais ir alaus bokalais.


Vėsią, bet saulėtą dieną pradėjome šv. Jonų bažnyčioje, dalyvaudami šv. mišiose, kurių metu skaitėme ne tik kunigo parinktą skaitinį, tačiau ir kiekvienos korporacijos atsiųstus maldavimus, prašydami taikos, drąsos, stiprybės ir tarpusavio supratimo, visiems kartu dirbant Pro Patria. Po mišių sekė eisena į Vilniaus universiteto mažąją aulą, kur vyko iškilmingas Konvento atidarymas su kiekvienos korporacijos sveikinimais. Iškart po jo patraukėme į Vilniaus senamiestį bendrų pietų.
Pasistiprinus, visų korporacijų juniorai patraukė į orientacines varžybas po sostinės senamiestį, o kamiltonų laukė svarbiausia dienos dalis – darbo grupės, kuriose aptarėme svarbiausius tarpkorporacinius klausimus. Pirmiausia, kiekviena korporacija pristatė savo idėjas Lietuvos šimtmečio šventei, vėliau visi pasiūlymai buvo suskirstyti į dvi grupes pagal tematiką, ir spalvūnai, pasirinkę jiems labiau patinkančius pasiūlymus, porai valandų keliavo į atskiras auditorijas aptarti ir išgryninti būsimų renginių koncepcijas. Buvo siūloma apie korporacijas kurti filmą, aplankyti visų nepriklausomybės akto signatarų tėviškes, socialiniuose tinkluose publikuoti šimtmečio senumo straipsnius iš kiekvienos 1918 metų dienos, organizuoti diskusijų ciklą ir daugelį kitų.
Kol dvi grupės aptarinėjo artėjančią Lietuvos gimimo dieną, trečioji grupė sėdo prie diskusijų stalo dėl pasiūlytos pasirašyti deklaracijos. Aptarėme ateinančių Konventų organizavimo dažnumą ir taisykles, atstovų susirinkimo galią ir dalyvius, taip pat kalbėjome apie paties Konvento tikslą ir turinį. Po pasiūlymų lietaus ir aktyvių diskusijų, paruošėme tekstą, kuris greitu metu pasieks korporacijas ir lauks galutinio verdikto. Vėliau visų darbo grupių dalyviai susirinko bendram darbų aptarimui ir pasiektų susitarimų pristatymui.


Rimtai padirbėjus atėjo metas poilsiui – su karštos kavos puodeliu, mėgaujantis vakarėjančio miesto panorama, klausėmės juniorų, (įveikusių net 15 kilometrų pėsčiomis), įspūdžių. Trumpas jų nuotykių apibūdinimas skambėjo taip: „Galvojom, kad mirsim, bet patiko!“ O vėliau mūsų juniorės vardas skambėjo ir skelbiant nugalėtojų komandos pavadinimą!
 Su puikia nuotaika atkeliavome ir į visų lauktą linksmąją dalį – Alutį. Po orientacinių varžybų apdovanojimų, sveikinimų organizatoriams, dienos įspūdžių, pokalbių, dainų, daug juoko, skambių tostų, lygiosiomis pasibaigusių stalų varžytuvių ir vieningo korporacijų choro, traukiančio „Aš dar dainuosiu!“, atsisveikinome iki kito susitikimo. Ypatingais Lietuvai – 2018-aisiais metais, vėl pasimatysime sostinėje, kai pabūti kartu ir pasidalinti idėjomis, mus visus pakvies kolegos iš corp! RePublica.
sen! Eglė Valionytė

2016 m. balandžio 14 d., ketvirtadienis

Mokomosios dirbtuvės „Koks atsakymas?“

 
Pirmąją pavasario dieną Tautinės lietuvių studentų korporacijos Neo-Lithuania rūmuose vyko mokomosios kūrybinės dirbtuvės-seminaras pavadinimu „Koks atsakymas?“. Korporacijos filisteris Aurelijus Daškevičius pakvietė svečią – Mindaugą Grajauską, kuris ir moderavo minėtas dirbtuves. Mindaugas – profesionalus lektorius, konsultantas, mokymų įmonės „Įdomi mintis“ įkūrėjas ir vadovas. Trijų valandų užsiėmime dalyvavę korporantai bei kiti kviestiniai svečiai turėjo galimybę atsitraukti nuo kasdienybės, padaryti pauzę ir pažvelgti į svarbiausias gyvenimo akimirkas kitu kampu.
Užsiėmimo metu buvo taikomas „POINTS OF YOU TM“ metodas, kurio pagrindinės sąlygos tokios: kiekvienas dalyvis buvo pasiruošęs po vieną labai svarbų gyvenimišką klausimą, į kurį niekaip neranda atsakymo, ir norint jį išspręsti, buvo pateikiamos specialios užduotys, padedančios pažvelgti į klausimą iš skirtingų perspektyvų.  Taip pat ir kiti kūrybinių dirbtuvių dalyviai, siekdami padėti vieni kitiems, dalinosi savo įžvalgomis, ieškant minėtų atsakymų. Dirbtuvėse tvyrojo ypatinga atmosfera, kurią sukūrė atpalaiduojanti ir padedanti susikoncentruoti muzika: dalyviai galėjo pažadinti vaizduotę, iš naujo pažinti savo asmenybę ar prisiminti idėjas, kurios galbūt kažkada atrodė neįmanomos, o pažvelgus kiek kitaip – tapo ranka pasiekiamos.


Bene smagiausia dalis dirbtuvėse buvo darbas grupėse, kai kiekvienas grupės narys turėjo pasirinkti atsitiktines kortas, kurios buvo naudojamos kaip specialioji šio saviugdos proceso dalis. Kiekvienas narys turėjo pasitelkti vaizduotę ir atvirai papasakoti savo grupei, ką kiekvienos pasirinktos kortos paveikslėlis bei pavadinimas pasako apie jį – kokias asociacijas kelia ir kodėl? Ši fototerapija padėjo pasinerti į gilesnį savęs pažinimą, prisiminti ir suvokti tam tikrus įvykius praeityje, kurie galbūt suformavo problemos priežastis, o taip pat suteikė galimybę išklausyti ir kitus dalyvius. Visgi reikia pripažinti, jog savianalizė yra pakankamai sudėtingas procesas, tačiau idėja ją paversti įdomiu žaidimu, panašiai kaip „Alias“, išlaisvino dalyvių fantaziją ir leido atrasti naujus savęs pažinimo kelius. 


Gera nuotaika ir kartais užplūstantis savęs pažinimo, o galbūt ir naujų idėjų ar netgi svajonių atsiradimo jausmas, lyg laiko mašina perkėlė visus į užsiėmimo pabaigą, kurioje moderatorius Mindaugas Grajauskas užduodamas klausimus, padėjo dalyviams pereiti nuo savo įžvalgų, atradimų, (o gal ir išvadų), prie konkrečių darbų, kurie ateityje padės įgyvendinti tai, apie ką kiekvienas galvojo, ir negalėjo išspręsti dar prieš sudalyvaujant dirbtuvėse. Renginio pabaigoje vedėjas paklausė, kam nepavyko rasti atsakymo į klausimą. Iš dalyvių reakcijos buvo galima suprasti, jog šios inovatyvios dirbtuvės buvo sėkmingos, o laikrodžiui rodant trisdešimt minučių po dvidešimt antros valandos, visiems buvo laikas namo.

sen! Mantas Narbutas

2015 m. gruodžio 17 d., ketvirtadienis

Neolithuanai atšventė 93 – iąjį gimtadienį
Išaušo dar vienas splavingas lapkričio mėnėsio šeštadienis, tačiau šis šeštadienis nepaprastas. Klausiate kodėl?  Atsakymas labai paparastas, nes antrajį šio mėnesio savaitgalį, t. y. lapkričio 14 d. jaunieji neolithuanai triukšmigai išėjo į gatves atšvęsti solidaus devyniasdešimt trečio gimtadienio! Kaip ir kiekvienais metais, sužvarbę korporantai, pučiant šaltam lapkričio vėjui, ankstyvą rytą buriavosi prie šv. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios, kur 11 valandą mišiomis turėjo prasidėdi gimtadienio iškilmės. Aišku, pareigingieji korporantai pradėjo rinktis žymiai aksčiau, juk reikėjo pasikedenti plunksnas: persijuosti  ryškiaspalvėmis perpetėmis, nublizginti špagas ir galiausiai pasipuošus sniego baltumo pirštinėmis, pasiruošti garbingam Neo – Lithuania vėliavos įnešimui į bažnyčią. Paskui vėliavą į seniausią Kauno bažnyčią sugūžėjo gausiai susirinkę korporantai, kurie visuotinėje maldoje prašė laiminti bei stiprinti organizaciją, taip pat, kad jaunoji Neo – Lithuanų karta puoselėtų tradicijas, korporantyvizmą bei sėkmingai dirbtų Pro Patria! Nuskambėjus paskutiniams mišių varpams, korporantai tvarkingai išsirykiavo prie gotiškojo „perlo“, kur ilsisi garbės nario Juozo Tumo-Vaižganto širdis ir po trumpos kalbos skirtos prisiminti garbės nario indėlį į Tėvynės bei korporacijos augimą ir stiprinimą, korporantai atsivertę dainorėliuis su dainomis ir skardžiais būgno garsais žygiavo per Senamiestį bei Laisvės Alėją iki Vytauto Didžiojo Karo muziejaus kiemelio, pakeliui dar sustodami atiduoti pagarbą prie Maironio, Antano Smetonos, Prano Gudyno, Jono Basanavičiau bei Petro Vileišio memorialų. Pasiekus galutinį eisenos tikslą bei sugiedojus Tautišką giesmę, visi šurmulingai nuskubėjo pirmojo prozit, kurio metu senai besimatę korporantai turėjo galimybę draugiškai pasišnekėti, prisiminti senus gerus laikus,  o juniorai galėjo susipažinti su rečiau matomais seniorais bei filisteriais taip tobulinant vidinę korporacijos komunikaciją, kuri yra kiekvienos organizacijos fundamentas. Trumpai pasišnekučiavę korporantai išsiskirstė lygintis marškinių, blizgintis batų, nes gimtadienis dar tik prasidėjo ir prieš akis dar laukė daug veiksmo. 
Skaityti toliau »

2015 m. spalio 1 d., ketvirtadienis

Domanto Razausko akordai užbaigs korporantiškus vakarus

Seniausia Lietuvos studentų korporacija Neo-Lithuania jau antrą rudenį akademinį Kauno jaunimą buria į „Trispalvius vakarus“. Tris rugsėjo savaitgalius studentai gali nemokamai dalyvauti naujų filmų peržiūrose, koncertuose ir susitikimuose-diskusijose su universitetų dėstytojais ir menininkais.
 
Paskutiniame vakare - „Žalieji muškietininkai” ir D. Razauskas
Jau spalio 2-ąją nuskambės baigiamieji pilietinių vakarų ciklo „Trispalvis vakaras‘15“ akordai. Trečiąjį šių metų susitikimą, vyksiantį Kauno technologijų universiteto III rūmuose (Laisvės al. 13), pradės Jono Ohmano filmas „Žalieji muškietininkai“. Aktyviai už demokratines ir pilietines vertybes kovojančio švedų režisieriaus Jono Ohmano filmas „Žalieji muškietininkai“ pasakoja apie Lietuvos nepriklausomybės atgavimo metais veikusį ekologinį ir etnologinį klubą „Atgaja“, originaliai ir kūrybiškai skynusį kelią į Lietuvos nepriklausomybę. Šiame filme režisierius tarytum kalba apie ekologiją, tačiau kartu sumaniai klausia – o kaipgi mūsų vidinė ekologija? Nepaleisdami šio klausimo iš karto po filmo korporantai kviečia diskutuoti, kaip išorinė ekologija siejasi su vidine. Diskusijoje dalyvaus Vytauto Didžiojo universiteto politologijos katedros dėstytojas, sociologijos mokslų daktaras Andrius Švarplys, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas Mantas Zakarka bei „Žaliųjų muškietininkų“ kūrybinės grupės atstovai.
Po diskusijos vakarą užbaigs charizmatiškojo Domanto Razausko koncertas.
Skaityti toliau »

2015 m. rugsėjo 29 d., antradienis

Senos naujienos naujame laikraštyje: ką rašo "Lietuvos studentas"

Aptikau senieną - 1930 m. leistą "Lietuvos studentą" ir jame publikuotą rinkimų į studentų atstovybę apžvalgą. Pasirodo tais metais vykusiuose rinkimuose korporacijai "Neo-Lithuania" atiteko 179 balsai, o "Filiae Lithuaniae" - 46 balsai, kurie atitinkamai virto 3 ir 1 atstovu studentų atstovybėje. Daugiausia balsų tais metais surinko Ateitininkų sąjunga - 717 balsų ir 12 atstovų.

Kaip dejuoja apžvalgininkas, iš turinčių teisę balsuoti 4146 studentų savo teise pasinaudojo didesnė pusė - 2331 studentas arba, kaip skelbia antraštė - 61 procentas.

Daugiau šifruokite paveiksliuke arba verskite "Lietuvos studentą" :)

Taip pat dalinuosi ir dviem reklaminėmis mūsų korporacijos skrajutėmis iš ankstesnių rinkimų 1926 ir 1931 metais. Skaitykte, studiozai!

2015 m. rugsėjo 28 d., pirmadienis

Būna, kad geri dalykai nieko nekainuoja: išgelbėk 3 gyvybes ir pasiklausyk Domanto Razausko!

Korporacija "Neo-Lithuania" kviečia Kauno studentus ir jaunimą prisijungti prie kraujo donorystės akcijos "Trispalvio vakaro'15" metu. Pilietiška akcija rengiama bendradarbiaujant su Nacionaliniu kraujo centru.

Norinčių tapti donorais ir padėti žmonėms grįžti į gyvenimą po sunkių traumų ar chirurginių operacijų, spalio 2 dieną (penktadienį) laukiame nuo 14 iki 17 val. KTU III rūmuose (Laisvės al. 13, Kaunas). Nepamirškite, vieno donoro kraujas gali išgelbėti net tris gyvybes!

Norite tapti kraujo donoru, tačiau kankina klausimai kiek? kodėl? kaip? kada? už kiek? - susisiekite su Džiugu Baltrušaičiu telefonu +370 650 11982 arba el. paštu d.baltrusaitis@kraujodonoryste.lt

Na, o po akcijos su malonumu visus kviečiame pasiklausyti nemokamo Domanto Razausko koncerto, pasižiūrėti "Kino pavasario" žiūrovų puikiai įvertintą Jono Ohmano filmą "Žalieji muškietininkai" ir sudalyvauti diskusijoje "Ekologija: vidus vs išorė".

Vakaro planas tobulas, todėl vietų skaičius ribotas ir nuolatos mažėja. Reikalinga išankstinė REGISTRACIJA. Nepraleiskite progos!

Gaudeamus Igitur! Copyright © 2011 | Template design by O Pregador | Powered by Blogger Templates