2015 m. gruodžio 17 d., ketvirtadienis

Neolithuanai atšventė 93 – iąjį gimtadienį
Išaušo dar vienas splavingas lapkričio mėnėsio šeštadienis, tačiau šis šeštadienis nepaprastas. Klausiate kodėl?  Atsakymas labai paparastas, nes antrajį šio mėnesio savaitgalį, t. y. lapkričio 14 d. jaunieji neolithuanai triukšmigai išėjo į gatves atšvęsti solidaus devyniasdešimt trečio gimtadienio! Kaip ir kiekvienais metais, sužvarbę korporantai, pučiant šaltam lapkričio vėjui, ankstyvą rytą buriavosi prie šv. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios, kur 11 valandą mišiomis turėjo prasidėdi gimtadienio iškilmės. Aišku, pareigingieji korporantai pradėjo rinktis žymiai aksčiau, juk reikėjo pasikedenti plunksnas: persijuosti  ryškiaspalvėmis perpetėmis, nublizginti špagas ir galiausiai pasipuošus sniego baltumo pirštinėmis, pasiruošti garbingam Neo – Lithuania vėliavos įnešimui į bažnyčią. Paskui vėliavą į seniausią Kauno bažnyčią sugūžėjo gausiai susirinkę korporantai, kurie visuotinėje maldoje prašė laiminti bei stiprinti organizaciją, taip pat, kad jaunoji Neo – Lithuanų karta puoselėtų tradicijas, korporantyvizmą bei sėkmingai dirbtų Pro Patria! Nuskambėjus paskutiniams mišių varpams, korporantai tvarkingai išsirykiavo prie gotiškojo „perlo“, kur ilsisi garbės nario Juozo Tumo-Vaižganto širdis ir po trumpos kalbos skirtos prisiminti garbės nario indėlį į Tėvynės bei korporacijos augimą ir stiprinimą, korporantai atsivertę dainorėliuis su dainomis ir skardžiais būgno garsais žygiavo per Senamiestį bei Laisvės Alėją iki Vytauto Didžiojo Karo muziejaus kiemelio, pakeliui dar sustodami atiduoti pagarbą prie Maironio, Antano Smetonos, Prano Gudyno, Jono Basanavičiau bei Petro Vileišio memorialų. Pasiekus galutinį eisenos tikslą bei sugiedojus Tautišką giesmę, visi šurmulingai nuskubėjo pirmojo prozit, kurio metu senai besimatę korporantai turėjo galimybę draugiškai pasišnekėti, prisiminti senus gerus laikus,  o juniorai galėjo susipažinti su rečiau matomais seniorais bei filisteriais taip tobulinant vidinę korporacijos komunikaciją, kuri yra kiekvienos organizacijos fundamentas. Trumpai pasišnekučiavę korporantai išsiskirstė lygintis marškinių, blizgintis batų, nes gimtadienis dar tik prasidėjo ir prieš akis dar laukė daug veiksmo. 
Skaityti toliau »

Gaudeamus Igitur! Copyright © 2011 | Template design by O Pregador | Powered by Blogger Templates