2017 m. vasario 19 d., sekmadienis

Kaip Filisterių Sąjunga šventė korporacijos 10 metų jubiliejų

Fotografija pasiskolinta iš vz.lt"Verslo žiniose" vasario 18 dieną pasirodęs straipsnis "Ką valgė prezidentas A. Smetona" įdomus ne tik fragmentiškomis žiniomis apie tarpukario Kauno virtuvę ir prezidento mėgtus patiekalus, bet ir straipsnį iliustruojančiomis užstalės fotografijomis. Vienoje jų užfiksuoti iškilminga "Neo-Lithuania" Filisterių Sąjungos vakarienė, 1936 m. lapkritį surengta organizacijos 10 metų sukakčiai paminėti. Vakarienė vyko korporacijos rūmuose, fone matyti ir keletas skulptoriaus Aleksandravičiaus sukurtų biustų.

 

2017 m. vasario 6 d., pirmadienis

Netikėti susitikimai

 Remio Ščerbausko nuotrauka

Koks nuostabus dalykas, vis dėlto, yra knyga! Ji leidžia kiekvienam iš mūsų pagyventi skirtinguose pasauliuose, keliauti laike, išmokti skraidyti ir netgi pamatyti pasaulį žuvėdros ar burtininko akimis. O nuostabiausia tai, kad knyga leidžia ją parašiusiam gyventi amžinai. Kuo išmintingesnis žmogus yra, tuo svarbiau, kad jis tuo dalintųsi su kitais, ir išlaisvintų savo mintis nuo laiko ribų. Juk kur kas drąsiau gyventi, žinant, kad su tais, kurių jau nėra, visada galėsi susitikti jų knygose!

Kodėl tai sakau? Nes vienas tekstas leido susitikti žmonėms, kurie šiaip niekada nebūtų susitikę. Galbūt tas susitikimas buvo vienintelis, ir jie vėl prasilenks gatvėje kaip nepažįstami, bet svarbiausia, kad jie, vis dėlto, susitiko, pasikalbėjo ir išsiskirstė jau truputį kitokie – šiek tiek atviresni, drąsesni ir žinodami, kad yra tų, kurie juos supranta.  

Viskas prasidėjo, kai su fil! Sikstu Ridzevičium susitikome vakare, skirtame profesoriaus LeonidoDonskio atminimui. Pasiskundžiau, kad jau nebeturėsiu galimybės jo pasikviesti susipažinti su korporantais ir padiskutuoti, o fil! Sikstas iškart pasiūlė mintį – juk liko visa krūva profesoriaus tekstų, kurie gali tapti puikia pokalbio tema! Taigi gruodžio pradžioje pakvietėme visus į viešą diskusiją „Lietuvos ateities scenarijai, remiantis Leonido Donskio mintimis“.


Skaityti toliau »

2017 m. sausio 29 d., sekmadienis

Filisteriui Vaclovui Mažeikai – 100!

Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje ir filisterė dr. Gintarija Gudynienė pasveikino Vaclovą Mažeiką – ilgametį korporacijos "Neo-Lithuania" vieną vadovų, daug padariusį, kad seniausia Lietuvoje studentiška korporacija aktyviai veiktų išeivijoje ir būtų atkurta iš sovietų išsivadavusioje Lietuvoje –švenčiantį garbingą 100 metų jubiliejų. 

Korporacijos Filisterių Sąjungos ir Korporacijos Valdybų vardu jubiliatas buvo apjuostas tautine juosta, o profesorė Rima Kašubaitė-Binder šimtametį apjuosė grybų vėriniu. 


2017 m. sausio 15 d., sekmadienis

Nedorybių daina

L.S.T. Korp! Neo-Lithuania Orkestas

Kai aktorius Mantas Stonkus muzikiniame šou atliko "Nedorybių dainą", ji tikriausiai tapo geriausiai Lietuvoje žinoma L. S. T. Korp! Neo-Lithuania Orkestro įrašyta daina.

Šelmiškas Algis Modestas
Dainą apie mergelių iš Mančesterio, Klyvlando ir Detroito bei svaigalų vylionėms atsispiriantį jaunuolį sukūrė Algis Modestas (Algirdas Modestavičius). "Nedorybių daina" buvo viena iš Orkestro atliekamų dainų, 1977 metais įrašyta 13 kūrinių albume "Tik Tau vienai".

Algis Modestas buvo vienas iš Lietuvių dainų šventės 1983 metais vykusios Čikagoje organizatorių ir dirigentų, jo lazdele mosavo ir septintojoje Lietuvių šokių šventėje, surengtoje Klyvlande 1984 metais. Na, o vakarais jo Orkestras, kaip pasakojo "Aidų" redaktorius Vytautas Volertas, linksmino niekaip nenusišokančius šventės dalyvius:

"Grupių vadovus pagerbus, leidomės į Clevelando vidurmiesty (down-town'e) esančią Public Auditorium salę. Ją pasiekėm 11:00 val. vakaro. Radom milžinišką halę, prisėtą šimtais stalų, kuriuos buvo apsėdę tūkstančiai žmonių (vietiniai pasakojo, kad ten esama vietos trims tūkstančiams svečių, bet girdėjau, kad susirinkę keliais šimtais daugiau). Šokių muziką grojo Algio Modesto neolituanų orkestras."

Modesto vadovaujamas Orkestras įrašė 7 albumus, koncertuodavo ne tik korporacijos, bet ir Čikagos ir visos JAV lietuvių bendruomenės šventėse. Modestas ne tik vadovavo Orkestrui ir kūrė jo repertuarą, bet taip pat ir grojo akordeonu.

Vinilą "Tik Tau Vienai" kartu įrašė būgnininkas Zigmas Mikužis jr., gitaristas Vytas Paškus bei saksofonistai Paul ir Reimond Barber. Albumo viršelį sukūrė fotografas Kastytis Izokaitis.

Dalinuosi Manto išpopuliarintos dainos originalia versija - žemiau rasite dainos žodžius, tad galėsite traukti drauge su Modestu arba Mantu:
Skaityti toliau »

Gaudeamus Igitur! Copyright © 2011 | Template design by O Pregador | Powered by Blogger Templates